Ministatie Meteorologica

MasterAgro V1

 • Este un sistem electronic automat de achiziţie de date destinat aplicaţiilor de mediu.
 • Din punct de vedere constructiv , sistemul încorporează mai multe sisteme de măsurare în unul singur şi anume :
  – măsurarea nivelului apei – din bazine sau canale deschise prin sistemul de măsurare de tip flotor;
  – măsurarea temperaturii solului;
  – măsurarea umidităţii şi temperaturii relative a aerului din mediul ambiant;
  – măsurarea cantităţii de precipitaţie;
 • Culegerea datelor se face în mod automat în timp real, prin programarea unui timp de înregistrare , iar la perioade prestabilite de timp , toate datele memorate se pot transmite spre un dispecerat fie prin intermediul unui modem de tip GSM, fie prin intermediul unui modem de linie telefonică sau chiar direct la un calculator prin interfaţa serială de tip RS232 .
 • Toate datele transmise pot fi prelucrate pe calculator cu programul MasterHydSoft.V1 , capabil să realizeze rapoartele de evoluţie zilnică a parametrilor măsuraţi precum şi reprezentarea grafică a evoluţiei acestor parametri.
 • Termen de garantie 3 ani.