Temporizator MP.TEM.V1

 • Produsul MP.TEM.V1 este un aparat electronic programabil , care poate înlocui cu succes releele de timp din schema diverselor maşini unelte sau în diverse scheme de automatizare .
 • Trebuie precizat că un modul de temporizare tip MP.TEM.V1 conţine opt temporizatoare independente , capabile de a fi programate şi activate în funcţie de aplicaţie şi de modul de conectare a ieşirilor .
 • Din punct de vedere constructiv , aparatul este alcătuit din modulul I / O cu separare optică , din modulul electronic de prelucrare date şi din afişajul alfanumeric de tip LCD , toate incluse într – o carcasă de plastic, care se poate monta pe o consolă fixată pe şasiul maşinii sau chiar în dulapul electric al acţionării .
 • Termen de garantie: 3 ani de la data livrarii.
 • Caracteristici tehnice :
  – tensiunea de alimentare : 2 x 14 Vca , 50 Hz ;
  – curent consumat : max. 250 mA ;
  – display alfanumeric 4 x 20 caractere ;
  – tastatură senzorială ;
  – 8 module de temporizare programabile independent ;
  – 8 intrări de tip analogic / digital ;
  – 8 ieşiri de tip colector în gol ( max. 500 mA ) ;
  – timp de temporizare : hh : mm : ss ( 99 : 59 : 59 ) ;
 • Regimuri de lucru :
  – regimurile de lucru se selectează din meniu prin navigare cu tastele de tip săgeţi ;
  – regimul de programare contoare de timp ;
  – regimul de activare modul de temporizare ;
  – regimul de programare al modulelor în cascadă ;
  – mod de programare al nivelului de acţionare pe intrări ( “0 ” sau “ 1 ” logic ) ;
  – mod de programare al nivelului de acţionare al ieşirilor ( NI sau ND ) ;
  – mod de programare al resetului ( la iniţiere sau la finalul temporizării ) ;
 • Regimuri de afişare :
  – afişează pe display simultan opt contoare de timp ;
  – afişează pe display starea nivelului logic aplicat pe intrări ;
  – afişează pe display starea ieşirilor ;
  – afişează pe display modul selectat pentru reset ;
  – afişează sinoptic pe LED starea intrărilor şi a ieşirilor ;